Opublikowano 14 lipca 2017 r.

Informujemy, że spotkanie z wychowawcą klasy pierwszej odbędzie się w poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. o godz. 18:00. Na spotkaniu zostaną przekazane i ustalone zasady związane z bezpiecznym i prawidłowym organizacyjnie funkcjonowaniem tej klasy w szkole.

Podajemy jednocześnie zakres wyprawki pierwszoklasisty (do pobrania TUTAJ).

 

Opublikowano 13 lipca 2017 r.

Informujemy, że pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych w rekrutacji uzupełniającej uzyskali kandydaci o kodach:

  • SP 47 - 1
  • SP 47 - 2
  • SP 47 - 3
  • SP 47 - 4
  • SP 47 - 5
  • SP 47 - 6
  • SP 47 - 7
  • SP 47 - 8

Ponieważ istnieje możliwość przyjęcia wszystkich, którzy zaliczyli pozytywnie sprawdzian predyspozycji językowych, więc 14 lipca 2017 r. ich nazwiska znajdą się na liście zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych.

W dniach 14 - 18 lipca 2017 r. rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek złożyć w sekretariacie potwierdzenie woli uczęszczania przez ich dzieci do tych oddziałów. Potwierdzenie składa się na druku dostępnym w sekretariacie w godzinach jego pracy, tj. od 8 do 15.

W dniu 19 lipca 2017 r. zostaną ogłoszone ostateczne listy przyjętych z podziałem na klasy.

Opublikowano 9 lipca 2017 r.

 29 czerwca w gmachu Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, pan Marek Kordus podpisał porozumienie o objęciu patronatem przez Wydział Historyczny UAM nowej klasy humanistycznej utworzonej w XVII Liceum Ogólnokształcącym.

Informujemy, że w dniach 7 - 11 lipca 2017 r. można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8 - 15 wnioski dotyczące rekrutacji uzupełniającej do oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim klas siódmych. Podobnie, jak w przypadku rekrutacji właściwej, można wybrać maksymalnie do trzech szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą. Wraz z wnioskiem (dostępnym na stronie: nabór.pcss.pl/poznan) należy dostarczyć świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej. Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze świadectwem ukończenia klasy szóstej składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Sprawdzian predyspozycji językowych dla wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsca w oddziałach dwujęzycznych bez względu na to, jaką szkołę wybrali i gdzie złożyli wniosek, zostanie przeprowadzony dnia 12 lipca 2017r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 33 w Poznaniu ul. Wyspiańskiego 27 (budynek Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych).

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych zostaną ogłoszone w szkołach pierwszego wyboru 13 lipca 2017 r. o godz. 12:00. W przypadku naszej szkoły informacja taka zostanie zamieszczona również na stronie internetowej.

Lista zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych zostanie wywieszona w szkole 14 lipca 2017 r. o godz. 12:00.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej mają obowiązek potwierdzenie woli uczęszczania do tych oddziałów w dniach 14 - 18 lipca 2017 r. w sekretariacie szkoły (14 lipca w godz. 12 - 15, 17 i 18 lipca w godz. 8 - 15).

W dniu 19 lipca o godz. 12:00 zostanie wywieszona w szkole lista przyjętych do oddziałów dwujęzycznych w rekrutacji uzupełniającej.

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wojewódzkim organizowanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. "Dziedzictwo Reformacji w Wielkopolsce". Laureatami zostali: Zuzanna Wróblewska (3e), Julia Haise (3e), Julia Kukuć (3e), Łukasz Łukaszewski (1e), Zuzanna Augustynowicz (I E) i Zuzanna Sondowska (I E). Gratulujemy! 

Małgorzata Wierszuła

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

 I miejsce: Jakub Florkowski (2g), II miejsce: Jacek Pawelski (3c), III miejsce: Hubert Procyk (2c)

Wyróżnienie: Julia Kokocińska (I E)

Gratulujemy! Nagrodzoną I miejscem stronę możecie zobaczyć TUTAJ.

Beata Piłka

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

 W ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu w ramach Wielkopolskiej Ligi Robotyki uczestnicy startowali w konkurencji "przeciąganie liny". Migawki ze spotkania możecie zobaczyć w szkolnej galerii.

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w tegorocznej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę z Pamiętnika "Día a Día" organizowanym przez Szkołę Języków Obcych Glossa uczennice naszego gimnazjum  zdobyły najwyższe miejsca i znalazły się wśród finalistów i laureatów konkursu. Jak każdego roku konkurs polegał na napisaniu w języku obcym obszernego opowiadania w formie kartki z pamiętnika na dowolny temat. Do konkursu zgłoszono setki prac z całej Polski, a internauci mogli głosować na najlepsze, ich zdaniem, opowiadanie. W kolejnym etapie profesjonalne jury wyłoniło najlepszą pracę spośród wskazanych przez internautów. W tym roku najwyżej oceniona została praca Jagody Milczewskiej z naszego gimnazjum napisana w języku hiszpańskim.