Przedmiotowe systemy oceniania w roku szkolnym 2017/18

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Dezor - szkoła podstawowa i gimnazjum

Lucyna Wilk - szkoła podstawowa i gimnazjum

Monika Kucharczyk - gimnazjum

Justyna Potaczek - gimnazjum i liceum

 

MATEMATYKA

Małgorzata Dolata - gimnazjum, liceum

Barbara Gąsiorowska - gimnazjum

Magdalena Jassem - liceum

Marek Kordus - liceum

Katarzyna Lorek-Woźniak - gimnazjum

Izabela Łukawska - liceum

Renata Nowakowska - szkoła podstawowa i gimnazjum

Jolanta Stankowska - szkoła podstawowa i gimnazjum

 

HISTORIA

Tomasz Bieryłło - gimnazjum

Danuta Jankowiak - liceum

Agnieszka Karbowa - gimnazjum

Małgorzata Wierszuła - szkoła podstawowa i gimazjum

Alicja Woźniak - szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Danuta Jankowiak - liceum

Alicja Woźniak - liceum

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Agnieszka Karbowa - gimnazjum i liceum

Tomasz Bieryłło - gimnazjum, liceum

 Alicja Woźniak - liceum

 

GEOGRAFIA

Arletta Foremska - gimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasy trzecie), gimnazjum (klasa 3d), liceum (klasy pierwsze), liceum (klasy drugie), liceum (klasy trzecie)

Kalina Grochocka - szkoła podstawowa, gimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasa 3d)

Arleta Mrug-Knychała - gimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasy trzecie), liceum (klasy pierwsze), liceum (klasy drugie), liceum (klasy trzecie)

 

KRAJOZNAWSTWO

Arletta Foremska - liceum

Arleta Mrug-Knychała - liceum

 

PRZYRODA

Kalina Grochocka - szkoła podstawowa

 

PRZYRODA - WĄTEK GEOGRAFIA

Arleta Mrug-Knychała - liceum

 

CHEMIA

Jolanta Łodyga - szkoła podstawowagimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasy trzecie)

Anna Barłóg - gimnazjum, liceum