Przedmiotowe systemy oceniania w roku szkolnym 2017/18

JĘZYK POLSKI

Beata Zioła - szkoła podstawowa (klasa 4a, klasa 7b), gimnazjum

Justyna Jaworska - szkoła podstawowa (klasa 7a), gimnazjum (klasa 2j, klasa 3e), liceum (klasy I A, I B, II D, III AB hum., klasa I E, klasa II BC)

Iwona Jezierska - liceum

Lidia Gapińska - szkoła podstawowa, gimnazjumliceum

Zofia Bilska - gimnazjumliceum

Hanna Szeląg - gimnazjum

Renata Borowiak - gimnazjum, liceum

Katarzyna Michałowska - gimnazjum, liceum

Ewa Piotrowska - gimnazjum

Anna Januszkiewicz - gimnazjum i liceum

 

WARSZTATY PISANIA

Renata Borowiak - liceum

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Kryś - szkoła podstawowa

 

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Marcyniuk - gimnazjum

Monika Kucharczyk - szkoła podstawowa i gimnazjum

Ewa Grzelak - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

Monika Piatnica - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

Guzal Bałdyga - gimnazjum i liceum

Agnieszka Gumiela-Pająkowska - gimnazjumliceum

Marta Zaborowska-Bodak - gimnazjum i liceum

Magdalena Orłowska - gimnazjum i liceum

Agnieszka Dobierska - gimnazjum i liceum

Ewa Rajek - gimnazjum i liceum

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

wszyscy nauczyciele - klasy dwujęzyczne, klasy niedwujęzyczne

 

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Dezor - szkoła podstawowa i gimnazjum

Lucyna Wilk - szkoła podstawowa i gimnazjum

Monika Kucharczyk - gimnazjum

Justyna Potaczek - gimnazjum i liceum

 

MATEMATYKA

Małgorzata Dolata - gimnazjum, liceum

Barbara Gąsiorowska - gimnazjum

Magdalena Jassem - liceum

Marek Kordus - liceum

Katarzyna Lorek-Woźniak - gimnazjum

Izabela Łukawska - liceum

Renata Nowakowska - szkoła podstawowa i gimnazjum

Jolanta Stankowska - szkoła podstawowa i gimnazjum

 

HISTORIA

Tomasz Bieryłło - gimnazjum

Danuta Jankowiak - liceum

Agnieszka Karbowa - gimnazjum

Małgorzata Wierszuła - szkoła podstawowa i gimazjum

Alicja Woźniak - szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Danuta Jankowiak - liceum

Alicja Woźniak - liceum

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Agnieszka Karbowa - gimnazjum i liceum

Tomasz Bieryłło - gimnazjum, liceum

 Alicja Woźniak - liceum

 

GEOGRAFIA

Arletta Foremska - gimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasy trzecie), gimnazjum (klasa 3d), liceum (klasy pierwsze), liceum (klasy drugie), liceum (klasy trzecie)

Kalina Grochocka - szkoła podstawowa, gimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasa 3d)

Arleta Mrug-Knychała - gimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasy trzecie), liceum (klasy pierwsze), liceum (klasy drugie), liceum (klasy trzecie)

 

KRAJOZNAWSTWO

Arletta Foremska - liceum

Arleta Mrug-Knychała - liceum

 

PRZYRODA

Kalina Grochocka - szkoła podstawowa

 

PRZYRODA - WĄTEK GEOGRAFIA

Arleta Mrug-Knychała - liceum

 

PRZYRODA - WĄTEK CHEMIA

Anna Barłóg - liceum (klasy drugie)liceum (klasy trzecie)

 

PRZYRODA - WĄTEK FIZYKA

Małgorzata Gogler - liceum

 

BIOLOGIA

Róża Andrzejczak - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Anna Kwaśniak - szkoła podstawowa i gimnazjum

Teresa Tomaszewska-Kupczyk - liceum (klasy pierwsze), liceum (klasa trzecia)

 

FIZYKA

Małgorzata Gogler - szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum (klasy pierwsze), liceum (klasa III AB)

Wojciech Kaczmarek - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

 

FIZYKA W BIOLOGII I MEDYCYNIE

Małgorzata Gogler - liceum

 

CHEMIA

Jolanta Łodyga - szkoła podstawowagimnazjum (klasy drugie), gimnazjum (klasy trzecie)

Anna Barłóg - gimnazjum, liceum (klasy pierwsze), liceum (klasa II BC)

Aleksandra Kabacińska - gimnazjum, liceum (klasy pierwsze), liceum (klasa III C)

 

CHEMIA DOŚWIADCZALNA

Anna Barłóg - liceum

 

INFORMATYKA

Beata Piłka - szkoła podstawowa i gimnazjum

Katarzyna Woźnica - szkoła podstawowa i gimnazjum

Barbara Gąsiorowska - gimnazjum

Jerzy Sabiniewicz - gimnazjum, liceum (klasy pierwsze), liceum (klasy drugie i trzecie)

 

ALGORYTMIKA

Jerzy  Sabiniewicz - liceum

 

FILOZOFIA

Paweł Nowak - liceum

 

WIEDZA O KULTURZE

Ewa Piotrowska - liceum

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Kalina Grochocka - gimnazjum

Krzysztof Kmieciak - liceum

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Hanna Grzegorzewska - liceum

Arletta Foremska - liceum

Małgorzata Hernik - liceum

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (MUZYKA)

Magdalena Winiarska-Jarosławska - szkoła podstawowagimnazjum

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (PLASTYKA)

Magdalena Winiarska-Jarosławska - szkoła podstawowagimnazjum

Katarzyna Lubelska - gimnazjum

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (TEATR)

Hanna Szeląg - gimnazjum

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Katarzyna Lubelska - gimnazjum

 

TECHNIKA

Katarzyna Lubelska - szkoła podstawowa

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Tomasz Draszkiewicz - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Katarzyna Szydłowska - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Paweł Chęciński - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Małgorzata Hernik - szkoła podstawowa i gimnazjum

Dariusz Gruchot - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Zbigniew Woźniak - gimnazjum

Elżbieta Cieślicka - gimnazjum

Magdalena Makowska - gimnazjum i liceum

Maciej Galuba - gimnazjum i liceum

Hanna Grzegorzewska - liceum

 

RELIGIA

Anna Janicka - szkoła podstawowa i gimnazjum

Paweł Marcyniuk - gimnazjum i liceum

Robert Wierkiewicz - gimnazjum i liceum

ks. Wojciech Pieczyński - liceum

 

ETYKA

Paweł Marcyniuk - szkoła podstawowa i gimnazjum

Paweł Nowak - liceum