Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-15:00.

 

Przedmiotowe systemy oceniania w roku szkolnym 2018/19

JĘZYK POLSKI

Beata Zioła - szkoła podstawowa (klasa 5a, klasa 8b), gimnazjum

Justyna Jaworska - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum (klasa II E, klasa III BC)

Iwona Jezierska - liceum

Zofia Bilska - gimnazjum, liceum

Hanna Szeląg - gimnazjum

Renata Borowiak - szkoła podstawowa (klasa 7a), liceum (klasy: I C, I E, II D)

Katarzyna Michałowska - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

Ewa Piotrowska - liceum

Anna Januszkiewicz - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Kryś - szkoła podstawowa (klasa 2a)

Agnieszka Przewoźna - szkoła podstawowa (klasa 1a)

Anna Szumska - szkoła podstawowa (klasa 1b)

 

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Marcyniuk - szkoła podstawowa i gimnazjum

Monika Kucharczyk - szkoła podstawowa i gimnazjum

Ewa Grzelak - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Monika Piatnica - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Guzal Bałdyga - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Agnieszka Gumiela-Pająkowska - gimnazjum, liceum

Magdalena Orłowska - gimnazjum i liceum

Agnieszka Dobierska - liceum

Ewa Rajek - liceum

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

wszyscy nauczyciele - klasy dwujęzyczne, klasy niedwujęzyczne

 

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Dezor - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Lucyna Wilk - gimnazjum i liceum

Monika Kucharczyk - gimnazjum

Justyna Potaczek - gimnazjum i liceum

 

MATEMATYKA

Małgorzata Dolata - gimnazjum, liceum

Magdalena Jassem - liceum (klasy: I A,  I C, II B, III BC gr. przyr.)

Marek Kordus - liceum

Katarzyna Lorek-Woźniak - gimnazjum

Izabela Łukawska - liceum

Renata Nowakowska - szkoła podstawowa i gimnazjum

Jolanta Stankowska - szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum

Beata Daria Sobótka - szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum

 

HISTORIA

Tomasz Bieryłło - szkoła podstawowa, liceum

Danuta Jankowiak - liceum

Agnieszka Karbowa - gimnazjum

Małgorzata Wierszuła - szkoła podstawowa i gimnazjum

Alicja Woźniak - szkoła podstawowa i gimnazjum

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Danuta Jankowiak - liceum

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Agnieszka Karbowa - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Tomasz Bieryłło - gimnazjum, liceum

 

GEOGRAFIA

Arletta Foremska - szkoła podstawowa (klasa siódma),  gimnazjum, liceum (klasy pierwsze, klasa druga, klasa trzecia)

Kalina Grochocka - szkoła podstawowa (klasa piąta, klasy ósme), gimnazjum

Arleta Mrug-Knychała - gimnazjum, liceum (klasy pierwsze, klasa druga, klasa trzecia)

 

KRAJOZNAWSTWO

Arletta Foremska - liceum

Arleta Mrug-Knychała - liceum

 

PRZYRODA - WĄTEK GEOGRAFIA

Arleta Mrug-Knychała - liceum

 

PRZYRODA - WĄTEK FIZYKA

Małgorzata Gogler - liceum

 

PRZYRODA - WĄTEK CHEMIA

Aleksandra Kabacińska - liceum (klasa druga, klasy trzecie)

 

PRZYRODA - WĄTEK BIOLOGIA

Joanna Gorzejewska - liceum

 

PRZYRODA

Anna Kwaśniak - szkoła podstawowa

Joanna Gorzejewska - szkoła podstawowa

 

BIOLOGIA

Joanna Gorzejewska - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum

Anna Kwaśniak - szkoła podstawowa i gimnazjum

Teresa Tomaszewska-Kupczyk - liceum (klasy pierwsze, klasa druga)

 

EKSPERYMENT W BIOLOGII

Joanna Gorzejewska - liceum

 

FIZYKA

Małgorzata Gogler - szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum (klasy pierwsze, klasa druga)

Wojciech Kaczmarek - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum (klasy: 8a, 8c, G3b, G3c, G3e, G3f, G3g, G3j, I A, I B, I E8a, 8c, G3b, G3c, G3e, G3f, G3g, G3j, I A, I B, I E)

 

FIZYKA W BIOLOGII I MEDYCYNIE

Małgorzata Gogler - liceum

 

CHEMIA

Jolanta Łodyga - szkoła podstawowa (klasa siódma, klasy ósme), gimnazjum, liceum

Aleksandra Kabacińska - gimnazjum, liceum (klasy I A i I B, klasa IC, klasa III BC)

 

INFORMATYKA

Beata Piłka - szkoła podstawowa i gimnazjum

Jerzy Sabiniewicz - liceum (klasy: I A, I B, I C, I D, I E), liceum (klasy: II B, III B)

 

ALGORYTMIKA

Jerzy  Sabiniewicz - liceum (klasa II B)

 

FILOZOFIA

Paweł Nowak - liceum (klasa II A)

 

WARSZTATY PISANIA

Renata Borowiak - liceum (klasa II A hum.)

 

KINO O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Renata Borowiak - liceum (klasa II A media)

 

WIEDZA O KULTURZE

Ewa Piotrowska - liceum

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Kalina Grochocka - szkoła podstawowa, gimnazjum

Krzysztof Kmieciak - liceum

Elżbieta Cieślicka - gimnazjum

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Hanna Grzegorzewska - liceum

Arletta Foremska - liceum (klasy: I A, I D)

 

EKONOMIA W PRAKTYCE

Hanna Grzegorzewska - liceum

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (MUZYKA)

Magdalena Winiarska-Jarosławska - gimnazjum (klasy: 3adehk)

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (PLASTYKA)

Magdalena Winiarska-Jarosławska - gimnazjum (klasy: 3adehk, 3bf, 3cj)

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (TEATR)

Hanna Szeląg - gimnazjum

 

MUZYKA

Magdalena Winiarska-Jarosławska - szkoła podstawowa (klasy: 4a, 4b, 5a, 7a)

 

PLASTYKA

Magdalena Winiarska-Jarosławska - szkoła podstawowa (klasy: 4a, 4b, 5a, 7a)

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Katarzyna Lubelska - gimnazjum

 

TECHNIKA

Katarzyna Lubelska - szkoła podstawowa

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Katarzyna Szydłowska - szkoła podstawowa (klasy: 5a dz, 8a dz, 8c dz), gimnazjum (klasa 3k dz), liceum (klasy: I D dz, III D dz)

Paweł Chęciński - szkoła podstawowa (klasy: 8ab ch), gimnazjum (klasy: 3c ch, 3efg ch, 3k ch), liceum (klasy: I AC ch, I DE ch, III BCE ch)

Małgorzata Hernik - szkoła podstawowa (klasa 8b dz8b dz), gimnazjum (klasa 3e dz3e dz)

Dariusz Gruchot - szkoła podstawowa (klasy: 4ab ch, 5a ch, 7a ch, 8c ch), liceum (klasy: I B ch, II B ch)

Zbigniew Woźniak - gimnazjum (klasy: 3ab ch, 3d ch), liceum (klasa I A dzI A dz)

Elżbieta Cieślicka - szkoła podstawowa (klasy: 4ab dz, 7a dz), gimnazjum (klasy: 3a dz, 3cdh dz, 3g dz)

Magdalena Makowska - gimnazjum (klasy: 3b dz, 3f dz, 3j dz), liceum (klasy: I E dz, II BD dz, II E dz, III A dz)

Maciej Galuba - gimnazjum (klasy: 3h ch, 3j ch), liceum (klasy: I BE dz, I C dz, II AE ch, II D ch, III AD ch, III BC dz)

Hanna Grzegorzewska - liceum (klasy: II A dz, III E dz)

 

RELIGIA

Anna Janicka - 

Paweł Marcyniuk - szkoła podstawowa (klasy: 1a, 4b), gimnazjum (klasy: 3b, 3h, 3j), liceum (klasy: I E, II E, III E)

Robert Wierkiewicz - szkoła podstawowa (klasy: 4a, 7a, 8a, 8b, 8c), liceum (klasy: IB, I C, I D, II D)

ks. Wojciech Pieczyński - liceum (klasy: I A, II A, II B, III A, III BC, III D)

 

ETYKA

Paweł Marcyniuk - szkoła podstawowa (klasy: 7a, 8ac), gimnazjum (klasy: 3deghjk)

Paweł Nowak -