Opublikowano 29 stycznia 2019 r.

Zapraszamy na dalszy ciąg spotkań z historią. Przypominamy, że rok 2019 to szereg rocznic: 80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, 30. rocznica obrad "Okrągłego Stołu" oraz 100. rocznica powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z historią nauki polskiej nierozerwalnie wiąże się także działalność Akademii Krakowskiej (od 655 lat), Szkoły Rycerskiej oraz Komisji Edukacji Narodowej. Aby upamiętnić te tak ważne dla naszego narodowego bytu wydarzenia zapraszamy do udziału w konkursach, wycieczkach i wykładach. Poniżej szczegóły najbliższych konkursów.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak

 

Dla uczniów klas 4 i 5 szkoły podstawowej - konkurs plastyczny pt. „Mikołaj Kopernik i jego dzieło”. Format pracy – A1, technika dowolna.


Dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej i liceum proponujemy następujące konkursy:

- Plastyczny: kartka z albumu zawierająca informacje o osobie (wynalazcy, odkrywcy), o wynalazku, odkryciu; może ona zawierać biogram, opis, zdjęcia, rysunki. Maksymalny format: A3, technika dowolna.

- Plastyczny pt.: „Szlakiem wielkich odkrywców”. Format A1, technika dowolna.

- Prezentacja multimedialna, do wyboru: „Historia nauki polskiej” lub „Wielkie wynalazki i ich twórcy”. Prace oddajemy wyłącznie na płycie CD lub DVD.

- Konkurs wiedzy – „Dzieje nauki polskiej” (marzec).

Termin oddania prac – 15 marca 2019 r. Prace oddajemy p. M. Wierszule (sala 16) lub p. A. Woźniak (sala 214).