Opublikowano 26 lutego 2019 r.

 23 lutego uczniowie klas: 3f, 3g, 3h oraz 3k zwiedzali w Muzeum Etnograficznym wystawę pt.: „Znak polskości. Strój wiejski poznański i jego funkcja patriotyczna".
"Strój wiejski poznański to jeden z dwóch ubiorów ludowych użytkowanych w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku. W przeciwieństwie do stroju bamberskiego, miał on rdzennie polskie korzenie, a jego noszenie uważane było za przejaw patriotyzmu. (...) Pełnił zatem lokalnie funkcje zbliżone do – powszechnie znanego jako symbol polskości – stroju krakowskiego. Poznańskie Muzeum Etnograficzne jako jedyne w Polsce posiada kolekcję stroju poznańskiego."

Zwiedzanie wystawy było również formą uczczenia rocznicy wyzwolenia Poznania, która przypadała właśnie w sobotę 23 lutego.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum zwiedzili także Muzeum Bambrów Poznańskich. Wizyta w muzeum była związana z ważną rocznicą: w roku 1719 (300 lat temu) pierwsi osadnicy z Bambergu na zaproszenie władz Poznania przybyli i osiedlili się w podpoznańskich wsiach. 

Uczniowie mogli wysłuchać historii osadnictwa bamberskiego oraz o tradycji i kulturze emigrantów z Bambergu. Dowiedzieli się, że Poznań -zniszczony przez działania wojny północnej, kontrybucje nakładane przez Szwedów - został ocalony właśnie dzięki gospodarności, zapobiegliwości i pracowitości Bambrów.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak