Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-15:00.

 

Opublikowano 28 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 149 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podaje się do publicznej wiadomości, że językiem obcym będącym drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi, oddziałach dwujęzycznych trzyletniego i czteroletniego liceum oraz w klasie wstępnej czteroletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym jest język hiszpański.