Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-15:00.

 

Opublikowano 28 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 149 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podaje się do publicznej wiadomości, że obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych trzyletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym są (oprócz obowiązkowo branych w każdym oddziale - języka polskiego i matematyki):

  • do klasy G_I A - historia i wiedza o społeczeństwie,
  • do klasy G_I B - fizyka i informatyka,
  • do klasy G_I C - biologia i chemia,
  • do klasy G_I D - język angielski i geografia,
  • do klasy G_I E - język angielski i geografia,
  • do klasy G_I F - język obcy nowożytny (ocena lepsza z dwóch) i geografia.