Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-15:00.

 

Opublikowano 28 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych oraz klasy wstępnej czteroletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym są (oprócz obowiązkowo branych w każdym oddziale - języka polskiego i matematyki):

  • do klasy P_I A - historia i wiedza o społeczeństwie,
  • do klasy P_I B - fizyka i informatyka,
  • do klasy P_I C - biologia i chemia,
  • do klasy P_I D - język angielski i geografia,
  • do klasy P_I E - język angielski i geografia,
  • do klasy P_I F - język obcy nowożytny (ocena lepsza z dwóch) i geografia,
  • do klasy P_0 - język obcy nowożytny (ocena lepsza z dwóch) i geografia.