Opublikowano 8 kwietnia 2019 r.

Podajemy do wiadomości wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej w SP nr 47.

Lista kodów uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu (minimum 35%) - do pobrania TUTAJ.

Liczba uzyskanych punktów przez wszystkich piszących (kod, punkty) - do pobrania TUTAJ.