Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-15:00.

 

Opublikowano 31 maja 2019 r.

Szanowni  Państwo !

W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie drastycznymi i tragicznymi przypadkami naruszenia bezpieczeństwa uczniów przez innych uczniów lub absolwentów szkół (Warszawa, Brześć Kujawski) chciałbym zapewnić, że będziemy dokładać wszelkich starań, by dotychczasowe dobre praktyki zapewniające brak incydentów powodujących naruszenie poczucia bezpieczeństwa były kontynuowane. Nauczyciele dysponują odpowiednimi procedurami regulującymi sposób postępowania w sytuacjach różnych zagrożeń. Procedury te zostały opracowane na podstawie dokumentu „Bezpieczna szkoła” przygotowanego przez Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2017 r.  oraz zgodnie z wcześniej wypracowanymi w szkole dokumentami. Z całym dokumentem oraz wieloma innymi opracowaniami dotyczącymi bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale także poza nią oraz porad dla rodziców dotyczących  różnych aspektów związanych z problemami młodych ludzi można zapoznać się poprzez stronę internetową: bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami.

Z poważaniem

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4 w Poznaniu