Opublikowano 9 czerwca 2019 r.

 Z okazji Dnia Strażaka klasa 2a z wychowawcą udała się w dniu 4 czerwca do Szkoły Aspirantów PSP na Dębcu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach chemicznych i pokazach sprzętu. Zwiedzili szkołę i remizę. Z ciekawością obserwowali doświadczenia spalania niektórych pierwiastków w tlenie oraz niektórych łatwopalnych włókien. Dowiedzieli się też o sposobach zapobiegania pożarom domostw. Uczyli się obsługi węża strażackiego podczas gaszenia pożaru wodą. Ciekawostka: podczas niedawnych ćwiczeń w gaszeniu pożarów lasów najdłuższy wąż strażacki miał długość 5 km!
Uczniowie obejrzeli film edukacyjny "Od uczniaka do strażaka". Każdy uczestnik otrzymał dyplom "Za sprostanie trudom strażackiej pracy", a dzieci odwzajemniły się własnoręcznie wykonaną laurką z życzeniami dla wszystkich strażaków z okazji ich święta.