DWUJĘZYCZNA KLASA WSTĘPNA W LICEUM DLA UCZNIÓW

KOŃCZĄCYCH OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

DWA ŚWIADECTWA MATURALNE!

Od roku szkolnego 2019-2020 XVII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu otwiera dwujęzyczną klasę wstępną z językiem hiszpańskim. Dzięki ukończeniu tej klasy, uczniowie będą mogli realizować w liceum podwójny i darmowy program nauczania kończący się uzyskaniem dwóch świadectw maturalnych: polskiego i hiszpańskiego.

Czym jest dwujęzyczna klasa wstępna?

Jest to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej, kończącej się obowiązkowo polskimi egzaminami maturalnymi i, w drodze wyboru, egzaminami maturalnymi z przedmiotów nauczanych w języku hiszpańskim. Realizacja tego rocznego kursu pozwala na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich. Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:

język hiszpański: 18 godzin w podziale na grupy, po 6 godzin z jednym z trzech nauczycieli

język polski: 2 godziny

matematyka: 2 godziny

wychowanie fizyczne: 3 godziny

zajęcia z wychowawcą: 1 godzina

Dla kogo adresowana jest klasa wstępna?

Kandydaci do klasy wstępnej to absolwenci szkoły podstawowej nieznający języka hiszpańskiego. Dodatkowy (w porównaniu ze standardowym czasem uczęszczania do liceum) rok intensywnej nauki języka hiszpańskiego umożliwi kontynuację programu dwujęzycznego w klasach I - IV liceum.

Dlaczego warto ukończyć klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w XVII LO?

Jesteśmy jedyną szkołą w Wielkopolsce, gdzie można uzyskać dwa świadectwa maturalne: polskie i hiszpańskie. Uzyskanie dwóch dyplomów daje absolwentom liczne korzyści, miedzy innymi:. dodatkowe punkty w naborze na studia czy dodatkowe udokumentowane kwalifikacje podnoszące atrakcyjność ich kandydatury podczas starania się o pracę.

Absolwent, przystępując do hiszpańskiej matury, zdaje egzaminy z następujących przedmiotów: język hiszpański, geografia Hiszpanii, historia Hiszpanii i literatura Hiszpanii. Lekcje z tych przedmiotów prowadzone są przez nauczycieli z Hiszpanii wytypowanych przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji.

Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji – za pośrednictwem Ambasady Hiszpanii w Warszawie – bierze również aktywny udział w prowadzeniu klas dwujęzycznych (zwanych przez nie Sekcją Dwujęzyczną). Finansuje wszystkim uczniom Sekcji podręczniki do nauki języka hiszpańskiego, regularnie wyposaża bibliotekę szkolną w liczne materiały w języku hiszpańskim oraz co roku organizuje dla uczniów konkursy (literacki, teatralny, filmowy oraz radiowy), których zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody materialne lub kursy językowe w Hiszpanii.

Od początku istnienia klas z językiem hiszpańskim nasza szkoła organizuje wymianę z hiszpańskimi szkołami, np. z Pozuelo de Alarcón w regionie Madrytu czy ze szkołą w Tolosie w regionie Kraju Basków.

Uczniowie kończący klasę dwujęzyczną w naszym liceum otrzymują nie tylko podwójne świadectwo maturalne, ale przede wszystkim dogłębną wiedzę na temat języka hiszpańskiego i kultury krajów hiszpańskojęzycznych, a co za tym idzie – większe zrozumienie globalnego świata.

Jak dostać się do klasy wstępnej i programu dwujęzycznego kończącego się podwójną maturą?

Kandydaci do klasy wstępnej w roku 2019/2020 piszą sprawdzian predyspozycji językowych w języku polskim, który sprawdza ich zdolności do uczenia się języka obcego. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w ZSO nr 4 na os. Czecha 59 w Poznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 12:00. Zapraszamy!

Kontakt

Zapraszamy również do skontaktowania się z naszą szkołą (tel. 618776058, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pamiętaj!

Tylko trzy licea w Poznaniu umożliwiają naukę w klasach wstępnych:

XVII LO w ZSO nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera – z językiem hiszpańskim,

I LO im. Karola Marcinkowskiego – z językiem francuskim,

VII LO im. Dąbrówki – z językiem niemieckim.