Zapraszamy na Drzwi Otwarte w XVII Liceum Ogólnokształcącym,

które odbędą się 27 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00.

 

Opublikowano 16 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

strajkujemy, bo tylko w ten sposób możemy dotrzeć do rządu i opinii publicznej. Wcześniejsze formy protestu były pomijane. Zignorowano nasz głos na przykład przy likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Godnie wynagrodzeni nauczyciele:

· Nie będą szukać dodatkowych źródeł utrzymania.
· Będą swój czas i siły bardziej angażować w dodatkową pracę z uczniami, rodzicami oraz na rzecz szkoły.
· Znajdą więcej czasu i środków na doszkalanie, rozwijanie swoich kompetencji, udział w życiu kulturalnym.
· Zadowoleni podejdą do pracy z dziećmi i młodzieżą z większym entuzjazmem, zwiększą przy tym efektywność swojej pracy.
· Najlepsi nie odejdą z zawodu w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.

Strajkując, wyrażamy pragnienie zmian w edukacji:

· Chcemy, by nauczyciele mieli decydujące zdanie w budowaniu nowoczesnej, nieprzeładowanej podstawy programowej.
· Chcemy, by dzieci utrwalały wiedzę na lekcjach w szkole, a nie z Rodzicami w domu.

Protestując, wierzymy w lepszą szkołę nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla Uczniów i Uczennic.

Z wyrazami szacunku,

nauczyciele ZSO nr 4 w Poznaniu

 

Opublikowano 15 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie!

W tej trudnej dla nas sytuacji dziękujemy za Waszą obecność, wsparcie, które daje nam wiele energii, nadziei, siły i motywacji, by trwać i walczyć o godność i wysoką jakość polskiej edukacji budującej wszechstronną mądrość młodych Polaków.

Dziękujemy za Wasz udział w manifestacji na Placu Wolności „Światełko z wykrzyknikiem”, co uświadomiło nam, że to nasza wspólna sprawa, dla której warto się poświęcać.

Niech symbolika świątecznego czasu niesie także nadzieję na odrodzenie polskiej oświaty. Jak mawiał nasz Patron ks. prof. Józef Tischner: „Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję. Nadzieja musi zawsze być na miarę próby (...). Im większa próba, tym mocniejsza nadzieja” oraz „Jeśli nie przeszedłeś przez próbę smutku, nie zdobędziesz doświadczenia radości z tego, co wynikło z bólu”.

Do zobaczenia, oby wreszcie w szkole!

Nauczyciele ZSO nr 4

 

Opublikowano 12 kwietnia 2019 r.

Informuję, że zaplanowane na dni 15-17 kwietnia rekolekcje nie odbędą się. Nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki większej liczbie uczniów, a musimy przeprowadzić egzaminy ósmoklasisty. Zatem, za zgodą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, zajęcia w dniach 15-17 kwietnia nadal będą zawieszone. Tak, jak do tej pory, zapewniamy w tych dniach opiekę w świetlicy szkolnej oraz posiłki w stołówce. Również administracja szkoły pracuje w stałych godzinach.

Uczniów klas ósmych zapraszamy w poniedziałek 15 kwietnia na godz. 8:10 do sal gimnastycznych, gdzie o godz. 9:00 rozpoczną pisać pierwszą część egzaminu ósmoklasisty - arkusz z języka polskiego. Czas trwania egzaminu to 120 minut. Należy mieć ze sobą legitymację szkolną, ewentualnie inny dokument ze zdjęciem oraz długopisy z czarnym tuszem. Można mieć także ze sobą małą butelkę wody (o pojemności mniejszej niż 1 litr). Wniesienie do sali egzaminacyjnej innych przedmiotów jest niedozwolone z wyjątkiem lekarstw zaleconych przez lekarza, o których wcześniej poinformowana została szkoła. We wtorek 16 kwietnia odbędzie się egzamin z matematyki (100 minut, należy stawić się o godz. 8:15), a w środę egzamin z języków obcych (90 minut, w mniejszych salach, należy być w szkole o 8:25). Na egzamin z matematyki można dodatkowo mieć ze sobą linijkę. Przypominamy, że szczegółowy opis przebiegu egzaminu zamieszczony jest w zakładce Egzamin ósmoklasisty.

Od czwartku 18 kwietnia do wtorku 23 kwietnia trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach pracuje jedynie administracja szkoły.

O działaniu szkoły po przerwie świątecznej poinformujemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4

Opublikowano 10 kwietnia 2019 r.

Informuję, że w związku ze strajkiem nauczycieli planowane na czwartek 11 kwietnia spotkania indywidualne z rodzicami nie odbędą się. Nowy termin zostanie podany po zakończeniu strajku. Egzamin gimnazjalny z języków obcych odbędzie się w piątek 12 kwietnia zgodnie z harmonogramem. Informacje, w których salach będą pisać egzamin uczniowie, będą wywieszone w holu szkoły w dniu egzaminu. Egzaminy ósmoklasisty powinny się również odbyć zgodnie z planem.

Marek Kordus

dyrektor szkoły

Opublikowano 9 kwietnia 2019 r.

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli zajęcia lekcyjne w dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone na mocy wyrażonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zgody. Obowiązują zatem w dalszym ciągu zasady funkcjonowania szkoły przedstawione w poprzedniej informacji. W przypadku dojścia do porozumienia central związkowych z rządem nastąpi powrót do zwykłych zajęć oczywiście z wyjątkiem klas IV-VIII SP, które zgodnie z kalendarzem przedstawionym na początku roku szkolnego w związku z egzaminem gimnazjalnym lekcji nie miałyby. Egzamin gimnazjalny od jutra zgodnie z harmonogramem. Informacja w sprawie piątkowej części egzaminu zostanie przekazana osobno.

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4 w Poznaniu

Opublikowano 8 kwietnia 2019 r.

Informuję, że egzaminy gimnazjalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w środę i czwartek 10 i 11 kwietnia 2019 r. odbędą się zgodnie z harmonogramem bez względu na to, czy strajk nauczycieli będzie kontynuowany czy nie.

Uczniowie powinni stawić się w szkole zarówno w środę jak i czwartek o godz. 8:10 przed wyznaczonymi salami:

duża sala gimnastyczna: 3a, 3d, 3e, 3f, 3h, 3j, 3k

mała sala gimnastyczna: 3b, 3g

s.201: 3c

s.205: uczniowie z wszystkich klas piszący egzamin w wydłużonym czasie.

Należy bezwzględnie pamiętać o posiadaniu ze sobą legitymacji szkolnej, gdyż może się zdarzyć, że w zespołach nadzorujących nie będzie żadnego nauczyciela z naszej szkoły.

W części humanistycznej (środa) do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie długopisy lub pióra z czarnym tuszem.

W części matematyczno-przyrodniczej, ale wyłącznie na matematyce (czwartek) oprócz długopisów lub piór z czarnym tuszem wolno mieć ze sobą linijkę.

Warto mieć ze sobą dwa lub nawet trzy długopisy.

Ponadto dozwolone jest wniesienie do sali małej butelki wody (o pojemności mniejszej niż 1 litr) oraz (jeżeli istnieje odpowiednie wskazanie lekarskie) leków niezbędnych z uwagi na chorobę przewlekłą, bądź zapakowanego drobnego posiłku w przypadku osób chorych na cukrzycę.

W sprawie egzaminu w ostatnim dniu (języki obce) ukaże się osobny komunikat tak szybko, jak to będzie możliwe.

Marek Kordus

dyrektor szkoły

Opublikowano 8 kwietnia 2019 r.

Podajemy do wiadomości wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej w SP nr 47.

Lista kodów uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu (minimum 35%) - do pobrania TUTAJ.

Liczba uzyskanych punktów przez wszystkich piszących (kod, punkty) - do pobrania TUTAJ.

 

Opublikowano 6 kwietnia 2019 r.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się w ZSO nr 4 strajk nauczycieli, w którym weźmie udział ok. 90% kadry. Aktualnie Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia. W czasie trwania strajku zapewnimy opiekę w świetlicy szkolnej tym dzieciom, których rodzice nie będą mogli pozostawić w domu. W poniedziałek świetlica będzie przyjmowała dzieci jak zwykle od godz. 6:15. Czynna będzie również stołówka – dzieci, które otrzymują posiłki finansowane przez MOPR, będą mogły z nich korzystać. Ponieważ stołówka jest prowadzona przez firmę cateringową, więc również inne osoby będą mogły korzystać z obiadów. Administracja szkoły pracuje normalnie. Gdyby związki zawodowe zawiesiły lub przełożyły termin rozpoczęcia strajku, szkoła będzie pracowała według planu.

Dziękuję za przekazywane wyrazy poparcia.

Przepraszam wszystkich za niedogodności spowodowane tą sytuacją.

Kolejne komunikaty będą się ukazywały sukcesywnie, w zależności od rozwoju sytuacji. W poniedziałek zostanie przekazana informacja dotycząca egzaminu gimnazjalnego mającego rozpocząć się w środę 10 kwietnia.

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4 w Poznaniu