Rekrutacja do XVII Liceum Ogólnokształcącego

Liceum trzyletnie (po gimnazjum)

→ oferta

→ terminy rekrutacji uzupełniającej

→ regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych

 

 

Liceum czteroletnie (po szkole podstawowej)

→ oferta 

→ terminy rekrutacji uzupełniającej

→ regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych